theoriemetpraktijk 1

Flinke verandering in de theoretische onderbouwing van het rijbewijs.

Het ministerie geeft aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de rijles. Rijinstructeurs mogen dus zelf weten hoe ze rijles geven.
Voor hen is het verplicht, om eens in de zoveel tijd een basisscholing te volgen. De kwaliteit en controle daarvan, is alarmerend laag.

Het ministerie geeft aan dat ze alle verbeteringen overlaten aan de sector. Dit betekent dat rijinstructeurs/rijscholen de vrijheid hebben om zich te verenigen en een (branche)organisatie op kunnen richten.
Een brancheorganisatie bestaat uit (bestuurs)leden die zelf rijinstructeur zijn en geen toereikende kennis hebben om de leerontwikkeling van de rijbewijsleerling te verbeteren.

Het ministerie geeft aan, dat ze vrij zijn om mee te gaan in commerciële activiteiten van particulieren. Langdurig rijles onderzoek (19 jaar) wordt in de besluitvorming wel overwogen. Het ministerie ziet de noodzaak van een kennisinstituut en wil zich meer richten op de relatie tussen rijles en verkeersslachtoffers.

De theorie voor rijbewijsleerlingen krijgt vanuit het kennisinstituut een andere inrichting;

De drie verschillende treden zijn;

Trede 1. (traject met het leerproces)
Didactische instructie
met verkeerstheorie en theorieles.
Behandelen van wet en regelgeving en uitleggen hoe de praktijk werkt.
Dit is een geattendeerd waarschuwende leervorm.
De kandidaten worden gemiddeld met rijlevel 4 bij het CBR aangeboden.

Later in het verkeer moeten ze beginnende bestuurders maar meer handhaven. Later leren ze pas echt autorijden. Niet tijdens de rijles, is de gedachte.

Trede 2. (leerproces met het traject)
De theorie van de praktijk tijdens de rijopleiding. (in stappen)
Met coaching laten ervaren, wat er moet gebeuren om veilig te rijden.
Dit is een leervorm om rijbewijsleerlingen te beïnvloeden.
De kandidaten worden gemiddeld met rijlevel 5 bij het CBR aangeboden.

Later in het verkeer ligt de verantwoordelijkheid bij beginnende bestuurder. Ik heb mijn best gedaan om de rijbewijsleerling te beïnvloeden, is de gedachte.

Trede 3. (onderwijs met leerontwikkeling)
De praktijk van de theorie met rijles onderwijs en e-learning.
Met mathetiek onderbouwen wat er met de theorie wordt bedoelt.
Dit is een leervorm die indirecte invloed heeft op de rijbewijsleerling.
De kandidaten worden gemiddeld met rijlevel 6 bij het CBR aangeboden.

Later in het verkeer nemen ze hun verantwoordelijkheid. Omdat ik invloed heb op hun leerontwikkeling groeit hun rijervaring verder door naar rijlevel 7, is de gedachte.

Andere ontwikkelingen
Technologie kan de leerontwikkeling van de rijbewijsleerling op geen enkele wijze opvangen. Dit is de uitkomst van bijna 20 jaar rijles onderzoek.
Het is een illusie om technologische ontwikkelingen voorrang te geven op rijles onderwijs waar nog geen kennis van is genomen. Technologische ontwikkelingen is een slecht idee om verkeersslachtoffers te verminderen.
Het verkeer is geen game die de emotie van de samenleving op de weg kan waarnemen.

Theorie met praktijk (demo)
Wij belonen rijscholen. Verdien aanzienlijk geld met trede 3. Het doel van een kennisinstituut is verkeersveiligheid kunnen borgen.
Hou de website in de gaten. Binnenkort meer informatie.